Информация

Паркомясто 14

ID: Паркомясто 14
Сграда: Кристал 1
Етаж: –1
Тип: Паркомясто
Обща площ:
Статус: Свободен

Разпределение

ИНТЕРАКТИВЕН ПЛАН

Етаж -1

Подземен топъл паркинг за 16 коли

Площ: 484 м2

Брой обекти: 16

Свободни: 16

Етаж: -1

Етаж -1
Паркомясто 1 Паркомясто 2 Паркомясто 3 Паркомясто 4 Паркомясто 5 Паркомясто 6 Паркомясто 7 Паркомясто 8 Паркомясто 9 Паркомясто 10 Паркомясто 11 Паркомясто 12 Паркомясто 13 Паркомясто 14 Паркомясто 15 Паркомясто 16

Паркомясто 1

Паркомясто
Площ:
Статус: Свободен

Виж паркомясто 1

Паркомясто 2

Паркомясто 2
Площ:
Статус: Свободен

Виж паркомясто 2

Паркомясто 3

Паркомясто 3
Площ:
Статус: Свободен

Виж паркомясто 3

Паркомясто 4

Паркомясто
Площ:
Статус: Свободен

Виж паркомясто 4

Паркомясто 5

Паркомясто
Площ:
Статус: Свободен

Виж паркомясто 5

Паркомясто 6

Паркомясто
Площ:
Статус: Свободен

Виж паркомясто 6

Паркомясто 7

Паркомясто
Площ:
Статус: Свободен

Виж паркомясто 7

Паркомясто 8

Паркомясто
Площ:
Статус: Свободен

Виж паркомясто 8

Паркомясто 9

Паркомясто
Площ:
Статус: Свободен

Виж паркомясто 9

Паркомясто 10

Паркомясто
Площ:
Статус: Свободен

Виж паркомясто 10

Паркомясто 11

Паркомясто
Площ:
Статус: Свободен

Виж паркомясто 11

Паркомясто 12

Паркомясто
Площ:
Статус: Свободен

Виж паркомясто 12

Паркомясто 13

Паркомясто
Площ:
Статус: Свободен

Виж паркомясто 13

Паркомясто 14

Паркомясто
Площ:
Статус: Свободен

Виж паркомясто 14

Паркомясто 15

Паркомясто
Площ:
Статус: Свободен

Виж паркомясто 15

Паркомясто 16

Паркомясто
Площ:
Статус: Свободен

Виж паркомясто 16